Persondata
Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (herefter ”Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Hotel Thisted indsamler og behandler personoplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os, herunder ved henvendelse, eller som vi indsamler via vores hjemmeside  www.hotelthisted.dk.

Persondatapolitikken indeholder oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvilke rettigheder du har. Hotel Thisted er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Vores kontaktoplysninger er:

Hotel Thisted
CVR-nr : 28861923
Frederiksgade 16
7700 Thisted
Tlf: +45 97925200
E-mail: booking@hotelthisted.dk


Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler, lagrer og behandler personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hotel samt ved brug af vores hjemmeside.

Ved besøg på vores hotel eller ved booking af hotelophold indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditoplysninger samt oplysninger om dit ophold på vores hotel, præferencer, forbrug og lignende.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Booking af hotelophold:

Med henblik på at gennemføre booking af hotelophold, behandler vi oplysninger om dig til brug for opfyldelse af aftalen omkring hotelopholdet. Vi beder f.eks. om din e-mailadresse, så vi kan sende dig bekræftelse og kvittering på dit køb.

Når du booker ophold via vores hjemmeside, behandles dine kreditkortoplysninger af vores betalingsudbyder.

Ophold på vores hotel:

Vi behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med dit ophold hos os og tilbyder dig de services, som du måtte have bestilt. Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på vores hotel og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold.

Overvågning

Vi foretager videoovervågning på få af vores lokaliteter. Videoovervågningen sker på grundlag af vores legitime interesse i forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster.
Vi har opsat skilte i de områder, som videoovervåges.

Optagelserne vil kun blive gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontrol. Optagelserne kan også blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke om kriminelle handlinger, kan optagelserne videregives til politiet, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Brug af hjemmeside:

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig. Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside er, at optimere din oplevelse som bruger på hjemmesiden, herunder sikre den korrekte opsætning af hjemmesiden samt for at kunne foretage målrettet og relevant markedsføring. Indsamlingen og behandlingen sker derfor for, at vi kan varetage vores legitime interesser i form af at forbedre hjemmesiden.

 

Kundeservice og kommunikation:

Når du henvender dig til os eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne give den bedste service til dig, videregiver vi enkelte oplysninger til tredjeparter. Forinden videregivelse af oplysninger til tredjeparter, der behandler dine oplysninger på vores vegne, vil vi altid indgå de nødvendige databehandleraftaler for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Videregivelse af dine personoplysninger kan overordnet opdeles i:

  • Samarbejdspartnere – Dette er fx databehandler, der behandler data på vegne af os
  • Eksterne leverandører – Dette er fx tredjeparter, når der sker ekstern markedsføring
  • Offentlige myndigheder – Offentlige myndigheder, herunder Skattestyrelsen, har ifølge
    gældende lovgivning ret til at tilgå visse oplysninger.

Dine personlige oplysninger sælges ikke til tredjemand.


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi går højt op i at værne om dine personoplysninger, og der er derfor foretaget en række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre mod, at dine personoplysninger misbruges eller fortabes.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for os, at behandle eller opbevare dem til brug for de ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage efter, optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

  • Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores kundeservice booking@hotelthisted.dk. Enhver henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt.

I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.


Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen. Klage skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Ændringer i persondatapolitikken

Hotel Thisted er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Så frem der sker ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret herom ved dit næste besøg på vores hjemmeside www.hotelthisted.dk